Aktuální akce a novinky v nabídce

Stačí nám zanechat Váš e-mail a my Vás o tom budeme informovat.

Mušketa

V tomto článku se můžete dočíst něco nové o nejznámější palné zbrani raného novověku.

Mušketa byla těžkou, zepředu plněnou palnou zbraní mušketýrů a dragounů. Mušketýři se stali nedílnou součástí pěchoty a byli využíváni ve spolupráci s pikenýry. Zbraň dosahovala délky až 170 cm a váhu okolo 7 kg. Při střelbě musela být opřena o vidlici neboli furketu.

Ruční palné zbraně v Evropě zdomácněly v průběhu 14. století. Jejich předchůdkyněmi byly píšťala (jednoduchá zbraň s hlavní naraženou na dřevě) a hákovnice (podle háku, který sloužil na stabilizaci a absorpci nárazu po výstřelu). Z hákovnice se taky vyvinula arkebuza. Jméno vzniklo zkomolením německého Hakenbuchse (hákovnice).

Arkebuza byla však lehčí a ne dostatečně účinná proti obrněným pikenýrům. Mušketa proto vznikla jako zbraň specializovaná na pronikání zbrojí. Arkebuza koexistovala s mušketou asi do roku 1650, kdy postupně zanikala z důvodu odlehčení muškety.

Zpočátku byla mušketa opatřena zámkem doutnákovým – doutnák se po zatažení páčky dotkl pánvičky s prachem. Později (16. stol.) se uplatnil kolečkový zámek – princip podobný dnešnímu zapalovači -  který byl ale příliš drahý a nakonec se přešlo k zámku křesadlovému, který vznikl v 17. století. Ovšem ještě stále byl také užíván jak zámek doutnákový, tak (sice méně) kolečkový.

Mušketa byla plněna zepředu. Prachová náplň se sypala z apoštolu. Na koženém bandalíru viselo 12 apoštolů (podle počtu tyto nádoby získali jméno). Součástí výstroje byla také prachovnice s jemným střelným prachem na pánvičku. Podle anglických standardů byla ráže zbraně 12 kulek na libru olova. Kulky se odlévaly ve speciálních kleštích často přímo před bojem. Při výstřelu byl mechanizmem (záviselo od zámku) zapálen prach na pánvičce. Otvorem pak prohořel dovnitř hlavně a došlo k výstřelu. Kvůli tvaru kulky a účinku aerodynamiky byla přesnost zbraní relativně nízká. Ovšem v sevřených sestavách armád 17. století přesnost nehrála takovou roli, jak by se nám dnes mohlo zdát.

Zdroje:

UHLÍŘ, Dušan. Černý den na Bílé hoře: 8. listopad 1620. Brno 1998.

WAGNER, Eduard a Miroslav MUDRA. Třicetiletá válka 1618-1648. Praha 2005.

www.en.wikipedia.org/wiki/Musket